Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA INFRASTRUKTURY I ŚRODOWISKA
13 Posiedzenie w dniu 18 listopada 2019, godz. 13:00, w sali 4.5 UM ul. Młyńska 4, wspólnie z Komisją Budżetu Miasta
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty.
3.
Zakończenie posiedzenia.