Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA REWIZYJNA
1 Posiedzenie w dniu 28 stycznia 2020, godz. 13:30, w UM Katowice, ul. Młyńska 4, sala 4,5.
BRM.0012.1.1.2020
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołów z posiedzeń komisji w dniach 26.11.2019 r. i 20.12.2019 r.
3.
Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej za 2019 r.
4.
Kontrola działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Katowicach w zakresie wynajmu powierzchni sportowych podmiotom zewnętrznym.
Załączniki
ES
5.
Sprawy bieżące.
1.
Pismo Pana Wiceprezydenta Bogumiła Sobuli z dnia 24.01.2020 r. dotyczące przekazania materiałów związanych z postępowaniem dotyczącym wyłonienia wykonawcy oraz przebiegiem procesu wykonania projektu stadionu miejskiego - dw. komisji.
Załączniki
IN
6.
Wolne wnioski.
7.
Zakończenie posiedzenia.