Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI
1 Posiedzenie w dniu 28 stycznia 2020, godz. 14:00, w UM Katowice, ul. Młyńska 4, sala 4,5.
BRM.0012.11.1.2020
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3.
Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za 2019 r.
4.
Sprawy bieżące, w tym inicjowanie projektów uchwał.
1.
Powołanie zespołu kontrolnego do rozpatrzenia skargi Stowarzyszenia Na Rzecz Wspierania Talentu Dzieci i Młodzieży „PROTALENT" z dnia 19 grudnia 2019 r. na działania Dyrektora Pałacu Młodzieży im. Prof. A. Kamińskiego w Katowicach.
2.
Powołanie zespołu kontrolnego do rozpatrzenia skargi A__ G___ z dnia 7 stycznia 2020 r. na działania Dyrektora Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach.
3.
Powołanie zespołu kontrolnego do rozpatrzenia skargi P__ S____ z dnia 16 stycznia 2020 r. na Prezydenta Miasta Katowice.
4.
Powołanie zespołu kontrolnego do rozpatrzenia skargi J___ K_____ z dnia 14 stycznia 2020 r. na działania Dyrektora Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego w Katowicach.
5.
Wolne wnioski.
6.
Zakończenie posiedzenia.