Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI
2 Posiedzenie w dniu 3 marca 2020, godz. 14:00, w UM Katowice, ul. Młyńska 4, sala 4,5.
BRM.0012.11.2.2020
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3.
Informacja Prezydenta Miasta Katowice dotycząca skarg, wniosków i petycji złożonych do Urzędu Miasta Katowice w 2019 r.
4.
Sprawy bieżące, w tym inicjowanie projektów uchwał.
1.
Rozpatrzenie skargi Stowarzyszenia Na Rzecz Wspierania Talentu Dzieci i Młodzieży „PROTALENT" z dnia 19 grudnia 2019 r. na działania Dyrektora Pałacu Młodzieży im. Prof. A. Kamińskiego w Katowicach.
2.
Rozpatrzenie skargi P__ S__ z dnia 16 stycznia 2020 r. na Prezydenta Miasta Katowice.
3.
Rozpatrzenie skargi J___ K___ z dnia 14 stycznia 2020 r. na działania Dyrektora Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego w Katowicach.
4.
Rozpatrzenie skargi A__ G___ z dnia 7 stycznia 2020 r. na działania Dyrektora Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach.
5.
Powołanie zespołu kontrolnego do rozpatrzenia skargi A__ R___ z dnia 13 stycznia 2020 r. na działania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach.
6.
Powołanie zespołu kontrolnego do rozpatrzenia skargi K___ Ś____ z dnia 3 lutego 2020 r. na działania Dyrektora Pałacu Młodzieży w Katowicach.
5.
Wolne wnioski.
6.
Zakończenie posiedzenia.