Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA REWIZYJNA
3 Posiedzenie w dniu 31 marca 2020, godz. :, w ODWOŁANE
BRM.0012.1.3.2020
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3.
Kontrola działalności Prezydenta Miasta Katowice w zakresie realizacji programu Mieszkanie za remont.
4.
Sprawy bieżące.
5.
Wolne wnioski.
6.
Zakończenie posiedzenia.