Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA REWIZYJNA
6 Posiedzenie w dniu 14 lipca 2020, godz. :, w odwołane
BRM.0012.1.6.2020
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3.
Kontrola działalności Biura Konserwatora Zabytków.
4.
Sprawy bieżące.
5.
Wolne wnioski.
6.
Zakończenie posiedzenia.