Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI
3 Posiedzenie w dniu 31 marca 2020, godz. :, w ODWOŁANE
BRM.0012.11.3.2020
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3.
Sprawy bieżące, w tym inicjowanie projektów uchwał.
1.
Powołanie zespołu do rozpatrzenia skargi P__Ś___ na działania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Katowicach.
4.
Wolne wnioski.
5.
Zakończenie posiedzenia.