Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI
4 Posiedzenie w dniu 12 maja 2020, godz. :, w odwołana
BRM.0012.11.4.2020
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3.
Sprawy bieżące, w tym inicjowanie projektów uchwał.
4.
Wolne wnioski.
5.
Zakończenie posiedzenia.