Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI
5 Posiedzenie w dniu 2 czerwca 2020, godz. 14:30, w wideokonferencja
BRM.0012.11.5.2020
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3.
Sprawy bieżące, w tym inicjowanie projektów uchwał.
1.
Skarga A__ R___ z dnia 13 stycznia 2020 r. na działania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach.
2.
Skarga K___ Ś____ z dnia 3 lutego 2020 r. na działania Dyrektora Pałacu Młodzieży w Katowicach.
3.
Skarga P___ Ś____ z dnia 5 marca 2020 r. na działania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Katowicach.
4.
Skarga Stowarzyszenia Na Rzecz Wspierania Talentu Dzieci i Młodzieży „PROTALENT" z dnia 9 marca 2020 r. na działania Dyrektora Pałacu Młodzieży w Katowicach.
5.
Skarga K___ K___ z dnia 11 maja 2020 r. na działania spółki Katowickie Wodociągi.
6.
Skarga Państwa K______ z dnia 14 lutego 2020 r. na działania Prezydenta Miasta Katowice.
7.
Skarga J___ F_____ z dnia 24 kwietnia 2020 r. na działania Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Katowicach.
4.
Wolne wnioski.
5.
Zakończenie posiedzenia.