Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI
7 Posiedzenie w dniu 14 lipca 2020, godz. 14:00, w wideokonferencja
BRM.0012.11.7.2020
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3.
Sprawy bieżące, w tym inicjowanie projektów uchwał.
1.
Skarga M__ K__ z dnia 20 maja 2020 r. na nienależyte wykonywanie zadań przez Prezydenta Miasta Katowice (II).
2.
Petycja Prezesa Zarządu Platinum Wellness Sp. z o.o. z dnia 28 czerwca 2020 r. w sprawie podjęcia działań legislacyjnych i administracyjnych w celu udzielenia wsparcia przedsiębiorcom dotkniętym negatywnymi skutkami gospodarczymi wprowadzenia stanu epidemii (wcześniej stanu zagrożenia epidemicznego). (I).
3.
Skarga Ł__ Ł____ z dnia 27 czerwca 2020 r. na działania Prezydenta Miasta Katowice (I).
4.
Petycja A__B___ z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie podjęcia środków zaradczych wobec powszechnego zagrożenia zdrowia mieszkańców miasta wynikającego z narażania na oddziaływanie zgodne z nowymi przepisami prawa, jednakże nadmiernego natężenia promieniowania elektromagnetycznego wobec możliwości kompensacji biologicznej organizmu człowieka (I).
4.
Wolne wnioski.
5.
Zakończenie posiedzenia.