Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA ROZWOJU MIASTA
1 Posiedzenie w dniu 4 lutego 2020, godz. 12:00, w UM Katowice, Młyńska 4, sala 4,5
BRM.0012.8.1.2020
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3.
Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji Rozwoju Miasta za 2019 r.
4.
Coroczna informacja przedstawiająca pokrycie mpzp obszaru Miasta, w tym: omówienie planów opracowywanych (przystąpienie i uchwalenie), uchwalone mpzp.
5.
Opiniowanie projektów uchwał.
6.
Sprawy bieżące.
1.
Informacja dotycząca przyczyn cofnięcia dofinansowania do projektu Miejskiego Centrum Usług Wspólnych oraz szczegółowe zestawienie projektów dofinansowanych ze środków funduszy unijnych, w ramach perspektywy 2014—2020. - dw. komisji.
Załączniki
FE
2.
Informacja dotycząca ponownego wyłożenia (3 lutego-2 marca br.) oraz dyskusji publicznej (12 lutego br.) nad projektem mpzp obszaru położonego w rejonie ulic: Katowickiej, Góreckiego. -dw. komisji.
Załączniki
BiPP
7.
Wolne wnioski.
8.
Zakończenie posiedzenia.