Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA ROZWOJU MIASTA
2 Posiedzenie w dniu 10 marca 2020, godz. 12:00, w UM Katowice, Młyńska 4, sala 4,5
BRM.0012.8.2.2020
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3.
Coroczna informacja dotycząca wydanych zgłoszeń i pozwoleń na budowę oraz na rozbiórkę oraz ilości mieszkań wybudowanych w ostatnich 5 latach.
Załączniki
informacja WBiPP
4.
Coroczna informacja dotycząca inwestycji mieszkaniowych (zasoby komunalne i prywatne) oraz informacja dotycząca budownictwa usługowego (w tym hotelowego) na terenie Katowic.
Załączniki
OIWBD
5.
Opiniowanie projektów uchwał.
1.
[DS-490/20] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego tereny pomiędzy ulicą Zgrzebnioka i ulicą Francuską oraz teren przy ulicy Pszczyńskiej w rejonie szybu V, Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o. KWK „Murcki – Staszic” w Katowicach.
Załączniki
DS-490-20
2.
[DS-491/20] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ulicy Górniczego Stanu w Katowicach.
Załączniki
DS-491-20
6.
Sprawy bieżące.
1.
Odpowiedź na zapytania mieszkańców Katowic sformułowane na posiedzeniu w dniu 4 lutego 2020 r. - dw. komisji.
2.
Informacja o działaniach dotyczących miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru dzielnicy Murcki, w tym m.in. o otwartym spotkaniu konsultacyjnym, które odbędzie się w dniu 19 marca 2020 r. -dw. komisji.
3.
Ponowna prezentacja rozwiązań projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic: Katowickiej i Henryka Mikołaja Góreckiego w Katowicach — część I. -dw. komisji
7.
Wolne wnioski.
8.
Zakończenie posiedzenia.