Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA ROZWOJU MIASTA
3 Posiedzenie w dniu 14 kwietnia 2020, godz. :, w ODWOŁANE
BRM.0012.8.3.2020
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3.
Strefa płatnego parkowania. Funkcjonowanie i rozwój. Szczelność systemu i wyniki finansowe.
4.
Opiniowanie projektów uchwał.
5.
Sprawy bieżące.
1.
Odpowiedź na wniosek dot. przekazania informacji o zadaniach inwestycyjnych, nad którymi pracuje Wydział Rozwoju Miasta w bieżącym roku, ze szczególnym uwzględnieniem pierwszego półrocza 2020 r.-dw. komisji.
Załączniki
WR
6.
Wolne wnioski.
7.
Zakończenie posiedzenia.