Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA ROZWOJU MIASTA
5 Posiedzenie w dniu 16 czerwca 2020, godz. 12:00, w wideokonferencja
BRM.0012.8.5.2020
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3.
Karta Mieszkańca–stan zaawansowania prac i wprowadzenia do obiegu. Funkcje i korzyści.
4.
Raport o stanie Miasta.
Załączniki
DS-566-20
1.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Katowice wotum zaufania.
Załączniki
DS 567 20
5.
Propozycje Komisji Rozwoju Miasta do projektu budżetu miasta Katowice na 2021 r.
6.
Opiniowanie projektów uchwał.
7.
Sprawy bieżące.
1.
Informacja o zgłoszonych żądaniach wynikających z ograniczenia lub uniemożliwienia korzystania z nieruchomości w dotychczasowy sposób lub obniżenia wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu miejscowego oraz o wydanych decyzjach ustalających wysokość jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu miejscowego, obejmującą okres od dnia 1 kwietnia 2019 r. do 31 marca 2020 r.
Załączniki
informacja
8.
Wolne wnioski.
9.
Zakończenie posiedzenia.