Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA ORGANIZACYJNA
1 Posiedzenie w dniu 11 lutego 2020, godz. 14:00, w Urzędzie Miasta Katowice s. 4,5 przy ul. Młyńskiej nr 4
BRM.0012.2.1.2020
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Organizacyjnej z dnia 17 grudnia 2019 r.
Załączniki
protokol 17.12.19
3.
Przyjęcie sprawozdania z pracy Rady Miasta Katowice i Komisji Organizacyjnej za rok 2019.
4.
Omówienie porządku obrad sesji Rady Miasta Katowice i opiniowanie projektów uchwał
1.
porządek obrad sesji Rady Miasta Katowice w dniu 13 lutego 2020 r.
Załączniki
porządek obrad
2.
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Miasta Katowice za 2019 r. oraz sprawozdań z działalności komisji stałych Rady Miasta Katowice za 2019 r.
Załączniki
pr.u.
3.
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi na uchwałę Nr XLI/842/09 Rady Miasta Katowice z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Śródmieścia Katowic oraz uchwałę nr XXVIII/583/16 Rady Miasta Katowice z dnia 27 lipca 2016 r. zmieniającej uchwałę w sprawiie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Śródmieścia Katowic
Załączniki
pr. skarga WSA
5.
Sprawy bieżące
6.
Zamknięcie posiedzenia