Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA ORGANIZACYJNA
2 Posiedzenie w dniu 17 marca 2020, godz. 14:00, w posiedzenie ODWOŁANE
BRM.0012.2.2.2020
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Organizacyjnej z dnia 11 lutego 2020 r.
3.
Omówienie porządku obrad sesji Rady Miasta Katowice i opiniowanie projektów uchwał.
1.
porządek obrad sesji Rady Miasta Katowice w dniu 19 marca 2020 r.
Załączniki
porządek obrad
2.
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania placowi położonemu na terenie miasta Katowice nazwy "Skwer Józefa Świdra".
3.
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji ds. Klimatu.
4.
Opiniowanie projektu uchwały w sprwaie odwołania wyborów do Rady Jednostki Pomocniczej nr 5 Brynów Część Wschodnia-Osiedle Zgrzebnioka.
Załączniki
DS-505-20
4.
Sprawy bieżące.
5.
Zamknięcie posiedzenia.