Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA ORGANIZACYJNA
3 Posiedzenie w dniu 21 kwietnia 2020, godz. 14:00, w posiedzenie zdalne - wideokonferencja
BRM.0012.2.3.2020
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Organizacyjnej z dnia 11 lutego 2020 r.
3.
Omówienie porządku obrad sesji Rady Miasta Katowice i opiniowanie projektów uchwał
1.
porządek obrad sesji Rady Miasta Katowice w dniu 23 kwietnia 2020 r.
Załączniki
porządek obrad
2.
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia z Marszałkiem Województwa Śląskiego w celu utworzenia "Katowickiego Funduszu Pomocy Przedsiębiorcom".
Załączniki
projekt
4.
Sprawy bieżące
5.
Zamknięcie posiedzenia