Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA ORGANIZACYJNA
4 Posiedzenie w dniu 26 maja 2020, godz. 14:00, w Wideokonferencja
BRM.0012.2.4.2020
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Organizacyjnej z dnia 21 kwietnia 2020 r.
3.
Omówienie porządku obrad sesji Rady Miasta Katowice w dniu 28 maja 2020 r. i opiniowanie projektów uchwał
1.
porządek obrad sesji Rady Miasta Katowice w dniu 28 maja 2020 r.
Załączniki
porządek obrad
2.
Opiniowanie projektu oświadczenia z okazji 30. rocznicy restytucji samorządu terytorialnego w Polsce
3.
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania placowi położonemu na terenie miasta Katowice nazwy "Skwer Józefa Świdra"
Załączniki
DS-455-20
4.
Sprawy bieżące
5.
Zamknięcie posiedzenia