Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA ORGANIZACYJNA
5 Posiedzenie w dniu 23 czerwca 2020, godz. 14:00, w wideokonferencja
BRM.0012.2.5.2020
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Organizacyjnej z dnia 26 maja 2020 r.
3.
Omówienie porządku obrad sesji Rady Miasta Katowice i opiniowanie projektów uchwał
1.
porządek obrad sesji Rady Miasta Katowice
Załączniki
porządek obrad
2.
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach "Moja Przychodnia"
3.
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego
Załączniki
skarga WSA
4.
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania imienia Miejskiemu Przedszkolu nr 70 w Katowicach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Katowicach
Załączniki
MP nr 70
5.
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania imienia Miejskiemu Przedszkolu nr 64 w Katowicach.
Załączniki
MP nr 64
4.
Sprawy bieżące
5.
Zamknięcie posiedzenia