Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA ORGANIZACYJNA
6 Posiedzenie w dniu 28 lipca 2020, godz. 14:00, w wideokonferencja
BRM.0012.2.6.2020
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Organizacyjnej z dnia 23 czerwca 2020 r.
3.
Omówienie porządku obrad sesji Rady Miasta Katowice i opiniowanie projektów uchwał
1.
porządek obrad sesji Rady Miasta Katowice w dniu 30 lipca 2020 r.
Załączniki
Porządek Sesji
2.
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie desygnowania trzech radnych Rady Miasta Katowice do Jury Nagrody Prezydenta Miasta Katowice dla nauczycieli wychowujących młode pokolenie do aktywnego uczestnictwa w kulturze
Załączniki
projekt
3.
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie desygnowania na kandydatów do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach V kadencji.
Załączniki
projekt
4.
Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Katowice i ustalenia ich przedmiotu działania.
5.
Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Katowice.
6.
opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru przewodniczących i wiceprzewodniczących stałych komisji Rady Miasta Katowice.
4.
Sprawy bieżące
5.
Zamknięcie posiedzenia