Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA ORGANIZACYJNA
8 Posiedzenie w dniu 22 września 2020, godz. 14:00, w on-line
BRM.0012.2.7.2020
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Organizacyjnej z dnia 28 lipca 2020 r. oraz z dnia 8 wrzesnia 2020 r.
3.
Omówienie porządku obrad sesji Rady Miasta Katowice i opiniowanie projektów uchwał
1.
porządek obrad sesji Rady Miasta Katowice w dniu 24 września 2020 r.
Załączniki
porządek obrad
2.
opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Klimatu Rady Miasta Katowice na rok 2020.
4.
Sprawy bieżące
5.
Zamknięcie posiedzenia