Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA ORGANIZACYJNA
7 Posiedzenie w dniu 22 września 2020, godz. 14:00, w on-line
BRM.0012.2.7.2020
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Organizacyjnej z dnia 28 lipca 2020 r.
3.
Omówienie porządku obrad sesji Rady Miasta Katowice i opiniowanie projektów uchwał
1.
porządek obrad sesji Rady Miasta Katowice w dniu 24 września 2020 r.
4.
Sprawy bieżące
5.
Zamknięcie posiedzenia