Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA ORGANIZACYJNA
9 Posiedzenie w dniu 20 października 2020, godz. 14:00, w videokonferencja
BRM.0012.2.9.2020
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Organizacyjnej z dnia 22 wrzesnia 2020 r.
Załączniki
protokol 22.9.20
3.
Informacja o wynikach analiz oświadczeń majątkowych radnych
Załączniki
informacja
4.
Omówienie porządku obrad sesji Rady Miasta Katowice i opiniowanie projektów uchwał
1.
porządek obrad sesji Rady Miasta Katowice w dniu 22 października 2020 r.
Załączniki
porządek obrad
2.
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego z dnia 3 września 2020 r. stwierdzające nieważność uchwały nr XXII/539/20 Rady Miasta Katowice z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Katowice Programu pn. „Katowicka Karta Mieszkańca”.
Załączniki
WSA
3.
Opiniowanie projektu uchwwały w sprawie desygnowania na kandydatów do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach V kadencji
Załączniki
desygnowanie
5.
Sprawy bieżące
6.
Zamknięcie posiedzenia