Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA ORGANIZACYJNA
10 Posiedzenie w dniu 17 listopada 2020, godz. 14:00, w wideokonferencja
BRM.0012.2.10.2020
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Organizacyjnej z dnia 20 października 2020 r.
Załączniki
protokol 20.10.20
3.
Informacja Prezydenta Miasta na temat współpracy Katowic z miastami partnerskimi i organizacjami międzynarodowymi, do których miasto należy (za okres od listopada 2019 r do października 2020 r.).
Załączniki
skan10112020_05
4.
Omówienie porządku obrad sesji Rady Miasta Katowice i opiniowanie projektów uchwał
1.
porządek obrad sesji Rady Miasta Katowice w dniu 19 listopada 2020 r.
Załączniki
porządek obrad
2.
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach "Moja Przychodnia"
Załączniki
pr u
6.
Zamknięcie posiedzenia