Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA ORGANIZACYJNA
11 Posiedzenie w dniu 15 grudnia 2020, godz. 14:00, w wideokonferencja
BRM.0012.2.10.2020
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Organizacyjnej z dnia 17 listopada 2020 r.
3.
Ustalenie planu pracy Komisji Organizacyjnej na 2021 r.
4.
Omówienie porządku obrad sesji Rady Miasta Katowice i opiniowanie projektów uchwał
1.
porządek obrad sesji Rady Miasta Katowice w dniu 17 grudnia 2020 r.
Załączniki
porządek obrad
2.
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stalych Rady Miasta Katowice na rok 2021
3.
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Katowicach
Załączniki
projekt uchwały
5.
Sprawy bieżące
6.
Zamknięcie posiedzenia