Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA GÓRNICZA
1 Posiedzenie w dniu 27 stycznia 2020, godz. 13:30, w w sali 4,5 (parter) UM Katowice przy ul. Młyńskiej 4
BRM.0012.9.1.2020
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3.
Sprawozdanie z pracy Komisji Górniczej za 2019 rok.
4.
Omówienie problemu niskiej emisji związanej ze spalaniem złej jakości paliw i eksploatacją starych kotłów.
5.
Opiniowanie projektów uchwał.
6.
Sprawy bieżące.
7.
Wolne wnioski.
8.
Zakończenia posiedzenia.