Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA GÓRNICZA
2 Posiedzenie w dniu 2 marca 2020, godz. 13:30, w w sali 4,5 (parter) UM Katowice przy ul. Młyńskiej 4
BRM.0012.9.2.2020
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3.
Przedstawienie terenu Gminy Katowice w podziale na obszary górnicze.
1.
Przedstawienie raportu rocznego za 2019 rok z działań systemu kontrolno-pomiarowego aktywności sejsmicznej kopalni węgla kamiennego w Katowicach.
4.
Opiniowanie projektów uchwał.
5.
Sprawy bieżące.
6.
Wolne wnioski.
7.
Zakończenia posiedzenia.