Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA GÓRNICZA
3 Posiedzenie w dniu 30 marca 2020, godz. :, w w sali ... UM Katowice przy ul. Młyńskiej 4. Posiedzenie odwołane.
BRM.0012.9.3.2020
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3.
Informacja na temat szkód górniczych na obszarze miasta Katowice. Ilość i wielkość szkód metody likwidacji szkody, współpraca z Polską Grupą Górniczą S.A.
4.
Opiniowanie projektów uchwał.
5.
Sprawy bieżące.
7.
Zakończenia posiedzenia.