Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA GÓRNICZA
5 Posiedzenie w dniu 1 czerwca 2020, godz. 13:30, w Wideokonferencja
BRM.0012.9.5.2020
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3.
Przedstawienie raportu o stanie Miasta.
Załączniki
DS-566-20
1.
[DS-567/20] Opiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Katowice wotum zaufania.
Załączniki
DS-567-20
4.
Propozycje Komisji Górniczej do projektu budżetu miasta Katowice na 2021 rok.
5.
Informacja Prezydenta Miasta Katowic o zmianach w Prawie geologicznym i górniczym.
6.
Opiniowanie projektów uchwał.
7.
Sprawy bieżące.
8.
Wolne wnioski.
9.
Zakończenia posiedzenia.