Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA GÓRNICZA
6 Posiedzenie w dniu 13 lipca 2020, godz. :, w Posiedzenie odwołane
BRM.0012.9.6.2020
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3.
Prezentacja funkcjonowania muzeum górnictwa na przykładzie Kopalni GUIDO w Zabrzu.
4.
Opiniowanie projektów uchwał.
5.
Sprawy bieżące.
6.
Wolne wnioski.
7.
Wizytacja obiektu - Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu – Kopalnia GUIDO (wyjazd Komisji Górniczej)
8.
Zakończenia posiedzenia.