Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA GÓRNICZA
7 Posiedzenie w dniu 7 września 2020, godz. :, w Posiedzenie odwołane.
BRM.0012.9.7.2020
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3.
Informacja na temat planów ruchu kopalń Polskiej Grupy Górniczej S.A.
4.
Informacja dotycząca przedłożenia koncesji na wydobycie węgla w Polskiej Grupie Górniczej S.A. po roku 2021. Rola samorządu lokalnego w procedurze przedłużania koncesji.
5.
Opiniowanie projektów uchwał.
6.
Sprawy bieżące.
7.
Wolne wnioski.
8.
Zakończenia posiedzenia