Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA GÓRNICZA
9 Posiedzenie w dniu 5 października 2020, godz. 11:00, w Wideokonferencja
BRM.0012.9.8.2020
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3.
Informacja o przebiegu wykonania budżetu i o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice za I półrocze 2020 roku.
4.
Omowienia funkcjonowania Polskiej Grupy Górniczej KWK "Murcki-Staszic" na terenie Katowic.
5.
Opiniowanie projektów uchwał.
1.
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Katowice za I półrocze 2020 roku” , "Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2020-2045 za I półrocze 2020 roku" ora „Informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, wobec którego Miasto pełni funkcję organu tworzącego za I półrocze 2020 roku” DS-643/20
Załączniki
DS-643-20
6.
Sprawy bieżące.
7.
Wolne wnioski. Zaplanowana wizytacja obiektu - KWK "Murcki-Staszic" ( wyjazd Komisji Górniczej).
8.
Zakończenia posiedzenia.