Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA GÓRNICZA
10 Posiedzenie w dniu 2 listopada 2020, godz. 13:30, w ideokonferencja
BRM.0012.9.10.2020
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3.
Aktywność sejsmiczna kopalń węgla kamiennego - wskazanie miejsc na terenie miasta Katowice, na których występują wstrząsy pochodzenia górniczego.
4.
Opiniowanie projektów uchwał.
5.
Sprawy bieżące.
1.
Informacja dot. udzielonej odpowiedzi na zapytania sformułowane przez Pana Radnego Patryka Białasa podczas posiedzenia Komisji Górniczej w dniu 5.10.2020r.
6.
Wolne wnioski.
7.
Zakończenia posiedzenia.