Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA GÓRNICZA
11 Posiedzenie w dniu 30 listopada 2020, godz. 11:00, w wideokonferencja
BRM.0012.9.10.2020
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3.
Opiniowanie projektu budżetu miasta Katowice na 2021 rok.
1.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2021 rok
2.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2021 - 2045.
3.
Program zdań społecznych i gospodarczych miasta Katowice na 2021 r.
Załączniki
DS-727-20
4.
Informacja dot. planów zagospodarowania terenów poprzemysłowych na terenie Gminy Katowice będących w posiadaniu Polskiej Grupy Górniczej S.A. oraz Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.
5.
Przyjęcie planu pracy Komisji Górniczej na 2021 rok.
6.
Opiniowanie projektów uchwał.
7.
Sprawy bieżące.
8.
Wolne wnioski.
9.
Zakończenia posiedzenia.