Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA REWIZYJNA
7 Posiedzenie w dniu 8 września 2020, godz. 13:30, w wideokonferencja
BRM.0012.1.7.2020
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3.
Kontrola działalności Prezydenta Miasta Katowice w zakresie prowadzenia edukacji regionalnej.
Załączniki
RMR 8 9 2020
4.
Sprawy bieżące.
5.
Wolne wnioski.
6.
Zakończenie posiedzenia.