Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA REWIZYJNA
8 Posiedzenie w dniu 6 października 2020, godz. 13:30, w wideokonferencja
BRM.0012.1.8.2020
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3.
Kontrola działalności Prezydenta Miasta Katowice w zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych psów i kotów.
Załączniki
4.
Sprawy bieżące.
5.
Wolne wnioski.
6.
Zakończenie posiedzenia.