Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA REWIZYJNA
9 Posiedzenie w dniu 3 listopada 2020, godz. 13:30, w wideokonferencja
BRM.0012.1.9.2020
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3.
Kontrola działalności Prezydenta Miasta Katowice w zakresie realizacji uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie połączenia „Katowice Miasto Ogrodów - Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek” oraz Instytucji Promocji i Upowszechniania Muzyki „Silesia”.
Załączniki
WK KMO
4.
Sprawy bieżące.
1.
Korespondencja z dnia 12.10.2020 r. dotycząca zwołania sesji RJP nr 20 Zarzecze -dw. komisji.
5.
Wolne wnioski.
6.
Zakończenie posiedzenia.