Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI
8 Posiedzenie w dniu 8 września 2020, godz. 14:00, w wideokonferencja
BRM.0012.11.8.2020
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3.
Sprawy bieżące, w tym inicjowanie projektów uchwał.
1.
Petycja A__B___ z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie podjęcia środków zaradczych wobec powszechnego zagrożenia zdrowia mieszkańców miasta wynikającego z narażania na oddziaływanie zgodne z nowymi przepisami prawa, jednakże nadmiernego natężenia promieniowania elektromagnetycznego wobec możliwości kompensacji biologicznej organizmu człowieka (II).
2.
Skarga Ł__ Ł____ z dnia 27 czerwca 2020 r. na działania Prezydenta Miasta Katowice (II).
3.
Petycja Członka Zarządu Głównego Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie nagrywania i udostępniania nagrań dźwiękowych posiedzeń Komisji Rady Miasta Katowice (I).
4.
Skarga przedstawicieli "Inicjatywy Osiedle Kukuczki" z dnia 3 sierpnia 2020 r. na działania Prezydenta Miasta Katowice (I).
5.
Skarga D__N___ z dnia 14 sierpnia 2020 r. na działania Prezydenta Miasta Katowice (I).
6.
Petycja Członka Zarządu Głównego Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie nadania miejscu w przestrzeni publicznej - jednej z ulic (plac, rondo) położonych na terenie Gminy Katowice imienia niedawno zmarłego założyciela „Solidarności Walczącej", marszałka seniora Sejmu RP Vlll kadencji dr Kornela Morawieckiego (I).
7.
Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi na brak nadzoru ze strony Dyrektora Pałacu Młodzieży w Katowicach - dw. komisji.
8.
Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi na Dyrektora ZSO nr 1 w Katowicach - dw. komisji.
4.
Wolne wnioski.
5.
Zakończenie posiedzenia.