Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI
10 Posiedzenie w dniu 3 listopada 2020, godz. 14:00, w wideokonferencja
BRM.0012.11.10.2020
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3.
Sprawy bieżące, w tym inicjowanie projektów uchwał.
1.
Skarga M__P___ z dnia 9 października 2020 r. na Prezydenta Miasta Katowice (I).
2.
Skarga M__ D__ z dnia 18 października 2020 r. na Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im Marszałka Józefa Piłsudskiego w Katowicach (I).
4.
Wolne wnioski.
5.
Zakończenie posiedzenia.