Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA ROZWOJU MIASTA
6 Posiedzenie w dniu 21 lipca 2020, godz. :, w odwołane
BRM.0012.8.6.2020
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3.
Informacja dotycząca wykorzystania środków pochodzących z Unii Europejskiej, z uwzględnieniem projektów kluczowych oraz wniosków, które nie znalazły akceptacji.
4.
Opiniowanie projektów uchwał.
5.
Sprawy bieżące.
6.
Wolne wnioski.
7.
Zakończenie posiedzenia.