Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA ROZWOJU MIASTA
7 Posiedzenie w dniu 15 września 2020, godz. 12:00, w wideokonferencja
BRM.0012.8.7.2020
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3.
Informacja dotycząca utrzymania i rozbudowy bazy edukacyjnej oraz sportowo-rekreacyjnej Miasta Katowice. Najpilniejsze potrzeby remontowe.
4.
Opiniowanie projektów uchwał.
5.
Sprawy bieżące.
1.
Prezentacja rozwiązań projektu mpzp dla obszaru szpitala w dzielnicy Murcki.-dw. komisji.
2.
Prezentacja rozwiązań projektu mpzp obszaru dzielnicy Murcki w Katowicach. -dw. komisji.
3.
Prezentacja rozwiązań projektu mpzp obszaru w rejonie ul. Ceglanej w Katowicach. -dw. komisji.
6.
Wolne wnioski.
7.
Zakończenie posiedzenia.