Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA ROZWOJU MIASTA
8 Posiedzenie w dniu 13 października 2020, godz. 12:00, w wideokonferencja
BRM.0012.8.8.2020
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3.
Informacja o przebiegu wykonania budżetu i o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice za I półrocze 2020 roku.
1.
[DS-644/20] Informacja z przebiegu wykonania budżetu Miasta Katowice za I półrocze 2020 roku.
Załączniki
DS-644-20
2.
[DS-647/20] Informacja uzupełniająca do Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Katowice za I półrocze 2020 roku.
Załączniki
DS-647-20
3.
[DS-645/20] Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Katowice na lata 2020-2045 za I półrocze 2020 roku.
Załączniki
DS-645-20
4.
[DS-646/20] Informacja z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej wobec którego Miasto pełni funkcje organu tworzącego za I półrocze 2020 roku.
Załączniki
DS-646-20
5.
[DS-686/20] Sprawozdanie z programu zadań społecznych i gospodarczych miasta Katowice za I półrocze 2020 roku.
Załączniki
DS-686-20
6.
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej z 10 września 2020 roku w sprawie opinii o przedłożonej przez Prezydenta Miasta Katowice informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku.
Załączniki
DS-673-20
7.
[DS-643/20] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia „Informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Katowice za I półrocze 2020 roku”, "Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2020-2045 za I półrocze 2020 roku" oraz „Informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, wobec którego Miasto pełni funkcję organu tworzącego za I półrocze 2020 roku".
Załączniki
DS-643-20
4.
Informacja dotycząca aktualnej sytuacji panującej na katowickim rynku pracy.
Załączniki
PUP
5.
Opiniowanie projektów uchwał.
1.
[DS-675/20] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic: Chorzowskiej, Stęślickiego i Widok w Katowicach.
2.
[DS-697/20] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie Alei Górnośląskiej i Parku im. Tadeusza Kościuszki w Katowicach.
6.
Sprawy bieżące.
1.
Prezentacja projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Leopolda i Wiertniczej w Katowicach. -dw. komisji.
2.
Prezentacja projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Katowice Północ Eko-Miasto” położonego w rejonie Alei W. Korfantego i ul. Konduktorskiej w Katowicach. -dw. komisji.
3.
Informacja dotycząca prac nad realizacją inwestycji pn. Rewitalizacja terenów w rejonie zbiornika wodnego Starganiec. -dw.komisji.
Załączniki
KŚ Starganiec
7.
Wolne wnioski.
8.
Zakończenie posiedzenia.