Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA ROZWOJU MIASTA
10 Posiedzenie w dniu 8 grudnia 2020, godz. 12:00, w wideokonferencja
BRM.0012.8.10.2020
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3.
Opiniowanie projektu budżetu miasta Katowice na 2021 rok.
1.
[DS-727/20] Program zadań społecznych i gospodarczych miasta Katowice na 2021 rok
2.
[DS-723/20] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2021 - 2045.
Załączniki
DS-723-20
3.
[DS-724/20] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2021 rok.
Załączniki
DS-724-20
4.
Przyjęcie planu pracy Komisji Rozwoju Miasta na 2021 rok.
5.
"Nowy Nikiszowiec” w ramach rządowego programu Mieszkanie Plus, zaawansowanie prac.
6.
Opiniowanie projektów uchwał.
1.
[DS-735/20] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia “Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Katowice na lata 2016-2023”.
Załączniki
DS-735-20
7.
Sprawy bieżące.
1.
Odpowiedź na zapytanie z posiedzenia w dniu 10.11.2020 r. -dw. komisji.
8.
Wolne wnioski.
9.
Zakończenie posiedzenia.