Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA REWIZYJNA
13 Posiedzenie w dniu 20 grudnia 2019, godz. 08:00, w UM Katowice, Młyńska 4, sala 4,5 (dodatkowe)
BRM.0012.1.12.2019
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Informacja Prezydenta Miasta dotycząca przebiegu procesu projektowania i realizacji budowy stadionu miejskiego oraz o kosztach inwestycji.
Załączniki
IN
3.
Zakończenie posiedzenia.