Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA KULTURY, PROMOCJI I SPORTU, KOMISJA TRANSPORTU
1 Posiedzenie w dniu 6 lutego 2020, godz. 13:00, w s. 209 Urzędu Miasta Katowice ul. Młyńska 4
BRM.0012.10.1.2020.KJ-K
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3.
Bieżące informacje Prezydenta Miasta w zakresie kultury i sportu.
4.
Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji Kultury, Promocji i Sportu za 2019 rok.
5.
Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji Transportu za 2019 rok.
6.
Omówienie procedury wyboru Rady Programowej Muzeum Historii Katowic.
Załączniki
CCI30012020
7.
Informacja dot. polityki rowerowej: stan faktyczny i plany na kolejne lata, wielkość zaangażowanych środków finansowych miejskich, ilość wybudowanych kilometrów tras rowerowych, ilość stacji rowerowych.
8.
Informacja dot. współpracy lub współdziałania podmiotów zajmujących się transportem jednośladowym (wypożyczalnia rowerów i hulajnóg). Informacja Policji i Straży Miejskiej dot. stanu bezpieczeństwa osób korzystających z rowerów, hulajnóg.
9.
Opiniowanie projektów uchwał.
1.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie nadania statutu instytucji kultury pod nazwą „Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek”.
2.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na wyznaczonym parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.
10.
Sprawy bieżące.
1.
Informacja na temat finansowania i stanu realizacji inwestycji pn. „Tramwaj na Południe Katowic”.
2.
Odpowiedź na wniosek o zabezpieczenie w budżecie miasta na 2020 rok środków na uruchomienie 30 stacji rowerowych.
3.
Odpowiedź na wniosek o zabezpieczenie w budżecie miasta na 2020 rok środków na budowę ekranów dźwiękochłonnych oddzielających ul. Mikołowską od nieruchomości zlokalizowanych przy ul. Pięknej.
4.
Odpowiedź na wniosek o zabezpieczenie w budżecie miasta na 2020 rok środków na utwardzenie dróg gruntowych znajdujących się na terenie miasta Katowice.
5.
Odpowiedź na zapytanie dot. uwzględnienia ul. Chodnikowej w wykazie dróg gminnych i powiatowych.
Załączniki
CCF29012020
11.
Wolne wnioski.
12.
Zakończenia posiedzenia.