Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / Sesja Rady Miasta
XXIV Sesja w dniu 11 września 2020, godz. 11:00, w Wideokonferencja
1.
Otwarcie sesji.
2.
Wystąpienia okolicznościowe.
3.
Wygłoszenie laudacji dla Pana Jerzego Forajtera.
4.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania Panu Jerzemu Forajterowi tytułu honorowego "Zasłużony dla Miasta Katowice" (DS-632/20).
5.
Uroczyste wręczenie aktu przyznania Panu Jerzemu Forajterowi tytułu honorowego "Zasłużony dla Miasta Katowice".
6.
Wygłoszenie laudacji dla Teatru Korez.
7.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania Teatrowi Korez tytułu honorowego "Zasłużony dla Miasta Katowice" (DS-633/20).
8.
Uroczyste wręczenia aktu przyznania Teatrowi Korez tytułu honorowego "Zasłużony dla Miasta Katowice".
9.
Wygłoszenie laudacji dla Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach.
10.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach tytułu honorowego "Zasłużony dla Miasta Katowice" (DS-634/20).
11.
Uroczyste wręczenia aktu przyznania Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach tytułu honorowego "Zasłużony dla Miasta Katowice".
12.
Komunikaty.
13.
Zamknięcie sesji.