Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA KULTURY, PROMOCJI I SPORTU
3 Posiedzenie w dniu 6 kwietnia 2020, godz. :, w ODWOŁANE
BRM.0012.5.3.2020
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3.
Bieżące informacje Prezydenta Miasta w zakresie kultury i sportu.
4.
Światowe Forum Miejskie, przygotowania, plany, budżet, współpraca ze stroną rządową.
5.
Informacja o stopniu przystosowania miejskich obiektów kultury i sportu do przyjęcia i obsługi osób niepełnosprawnych: toalety, podjazdy, miejsca na widowni, miejsca parkingowe.
6.
Opiniowanie projektów uchwał.
7.
Sprawy bieżące.
8.
Wolne wnioski.
9.
Zakończenia posiedzenia.