Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA KULTURY, PROMOCJI I SPORTU
5 Posiedzenie w dniu 15 czerwca 2020, godz. 11:00, w wideokonferencja
BRM.0012.5.5.2020
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3.
Bieżące informacje Prezydenta Miasta w zakresie kultury i sportu.
4.
Raport o stanie Miasta Katowice za 2019 rok.
Załączniki
DS-566-20
1.
[DS-567/20] Opiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Katowice wotum zaufania.
Załączniki
DS-567-20
5.
Propozycje Komisji Kultury, Promocji i Sportu do projektu budżetu miasta Katowice na 2021 rok.
6.
Baseny Miejskie. Funkcjonowanie 2 krytych basenów na początku działalności. Przygotowanie basenów odkrytych do sezonu letniego.
7.
Opiniowanie projektów uchwał.
8.
Sprawy bieżące.
9.
Wolne wnioski.
10.
Zakończenia posiedzenia.