Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA KULTURY, PROMOCJI I SPORTU
6 Posiedzenie w dniu 20 lipca 2020, godz. 13:00, w Posiedzenie odwołane.
BRM.0012.5.6.2020
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3.
Bieżące informacje Prezydenta Miasta w zakresie kultury i sportu.
4.
GKS Katowice – sytuacja organizacyjna, sportowa, finansowa. Podsumowanie minionego sezonu i cele na sezon kolejny.
5.
Młoda GieKSa - sytuacja organizacyjna, sportowa, finansowa.
6.
Opiniowanie projektów uchwał.
7.
Sprawy bieżące.
8.
Wolne wnioski.
9.
Zakończenia posiedzenia.