Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA KULTURY, PROMOCJI I SPORTU
7 Posiedzenie w dniu 14 września 2020, godz. 13:00, w wideokonferencja
BRM.0012.5.7.2020
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
4.
Mistrzostwa Europy w Szachach Szybkich i Błyskawicznych – przygotowania, plany, promocja.
5.
Katowickie kluby szachowe.
Załączniki
Materiały pkt 5
6.
Opiniowanie projektów uchwał.
7.
Sprawy bieżące.
8.
Wolne wnioski.
9.
Zakończenia posiedzenia.