Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA KULTURY, PROMOCJI I SPORTU
8 Posiedzenie w dniu 12 października 2020, godz. 11:00, w wideokonferencja
BRM.0012.5.8.2020
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3.
Bieżące informacje Prezydenta Miasta w zakresie kultury i sportu.
4.
Informacja o przebiegu wykonania budżetu i o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice za I półrocze 2020 roku.
1.
Informacja z przebiegu wykonania budżetu Miasta Katowice za I półrocze 2020 roku.
Załączniki
DS-644-20
2.
Informacja uzupełniająca do Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Katowice za I półrocze 2020 roku.
Załączniki
DS-647-20
3.
Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Katowice na lata 2020-2045 za I półrocze 2020 roku.
Załączniki
DS-645-20
4.
Informacja z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej wobec którego Miasto pełni funkcje organu tworzącego za I półrocze 2020 roku.
Załączniki
DS-646-20
5.
Uchwala Nr 4200/IV/134/2020 IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 10 września 2020 r.w sprawie opinii o przedłożonej przez Prezydenta Miasta Katowice informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku
Załączniki
uchwaly RIO
6.
Sprawozdanie z programu zadań społecznych i gospodarczych miasta Katowice za i półrocze 2020 roku.
Załączniki
DS-686-20
7.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia „Informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Katowice za I półrocze 2020 roku”, "Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2020-2045 za I półrocze 2020 roku" oraz „Informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, wobec którego Miasto pełni funkcję organu tworzącego za I półrocze 2020 roku".
Załączniki
DS-643-20
5.
Mistrzostwa Europy w Szachach Szybkich i Błyskawicznych – przygotowania, plany, promocja.
Załączniki
pkt 5 materiał
6.
AWF Katowice – współpraca z Miastem, klubami sportowymi, szkołami.
7.
AZS AWF Katowice – osiągnięcia, cele, plany.
8.
Opiniowanie projektów uchwał.
1.
[DS-685/20] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie promocji Miasta Katowice w związku z organizacją Mistrzostw Europy w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2021 oraz imprez im towarzyszących
Załączniki
DS-685-20
9.
Sprawy bieżące.
1.
Wnioski z kontroli przeprowadzonej w Pałacu Młodzieży.
10.
Wolne wnioski.
11.
Zakończenia posiedzenia.